Tasarım Stüdyosu I-II

İÇT 202 Tasarım Stüdyosu II 2021-2022 Bahar Dönemi

Projenin Tanımı ve Kapsamı

Çağımızın gerekleri yeni medya olgusunu da beraberinde getirmiş ve yaşantılarımıza bu kanalları hızlıca adapte etmiştir. Çeşitli sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, online  platformlar algılama biçimlerimizle beraber seyir deneyimimizi de dönüştürmektedir. 20. yüzyılda tüm kültürü derinden etkileyen film izleme deneyimi de bu toplumsal dönüşümden oldukça etkilenmiştir. Günümüzün seyir kültüründe hızlanmış bir yaşam pratiğinin sonucu olarak dikkat süreleri kısalmış, kısa video mecraları popülerlik kazanmıştır. Bunun yanı sıra hem teknolojinin ilerleyişi ile beraber hem de dijital kültürün ağırlık kazanması ile beraber online dizi-film platformları  sinemalara göre daha tercih edilir olmuştur. Bu kapsamda “sinemanın sonu” da tartışılan bir konu halini almıştır. Bu tartışma sinema ile beraber seyir kültürünün ve seyir mekanlarının dönüşümünü de gündeme getirmektedir. Sinema hiç kuşkusuz yalnızca seyirlik bir deneyim olarak ele alınamaz, toplumsal aynı zamanda mekansal bir deneyim olarak da düşünülmesi gerekir. 

21-22 Bahar Dönemi İÇT 202 Tasarım Stüdyosu II dersi kapsamında tüm bu kültürel, sosyal ve toplumsal bağlamlar göz önünde bulundurularak Arcadium Alışveriş Merkezi Sinemaları yeniden ele alınacak, özgün bir mekan ve işletme tasarımı yapılacaktır. 

Sinema içerisinde tasarlanacak alanlar giriş bankosu, fuaye ve çocuk aktivite alanı olarak tanımlanmıştır.

Ders föyüne buradan ulaşabilirsiniz.


 

 

İÇT 201 Tasarım Stüdyosu I 2021-2022 Güz Dönemi

Projenin Tanımı ve Kapsamı [9kareG] 

İCT 201 Tasarım Stüdyosu I, 2021-2022 Güz Dönemi kapsamında 18mtx18mt’lik gridal bir alan tanımlanmaktadır. Bu yapısal grid üç boyutludur ve 6mX6m’lik bir birimin yüksekligi 4.5m’dir (h:4.5m). Kirişler gridin kenarlarını tanımlamakta; kolonlar ise taşııyıcı sisteme uygun olmak koşuluyla kesişim noktalarında yer almaktadır. Burada göz ardı edilmemesi gereken, 9 adet 6mX6m’lik kare tabanlı birimin bir bütün gridi oluşturmasıdır (18 mX18m). 

İşlev ve Kullanıcı Tanımı 

Yürütücüler tarafından açııklanan konu dahilinde öğrenciler seçili işlevleriyle birlikte kullanıcı kimliklerini oluşturacaklardır. Bağlamsal ilişki tanımı öğrenciler tarafından geliştirilebilir.