Ortak Proje ve Mezuniyet Sergisi

2016 - 2017 Bahar İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. Sınıf Proje Dersi Gezisi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Selçuk Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü ile paralel yürütülen Mezuniyet Projesi kapsamında Konya ‘ya yer görme gezisi gerçekleştirdi. 2016-2017 Bahar Dönemi Proje VI dersi kapsamında, Konya da tarihi bir yapı olan “Tantavi Ambarı’nın” Kültür Merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi projesi çalışıldı. Konya ya yapılan ziyaret sırasında, yapının mevcut durumu, çevresi ile ilişkisi yerinde incelendi. Bu proje kapsamında yapının sahibi olan Konya Meram belediyesi yetkilileri ile yapılan toplantılarda, yapının tarihsel süreci ve yeniden kent yaşamına katılması ile ilgili süreçler paylaşıldı. Öğrencilerimiz ve proje dersinin yürütücü kadrosu Prof. Dr. Can Hersek, Doç. Dr. Gözen Güner Aktaş ve Öğr. Gör. Beytullah Soyuer, Arş. Gör. Çiğdem Yönder, Selçuk üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka tarafında kabul edildi. Başkent Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri birlikte gerçekleştirdikleri sunumlarda farklı kavramsal süreçleri ve proje yaklaşımlarını paylaştılar.

Başkent Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencileri paralel yürütülen Mezuniyet Projesi dersinin ürünlerini ortak düzenlenen bir sergide buluşturdu. Konya da tarihi bir yapı olan “Tantavi Ambarı’nın” Kültür Merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi projesi kapsamında üretilen projeler; Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sergi alanında 09.06.2017 tarihinde sergilendi. Serginin açılışı Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz, Prof. Dr. Can Hersek ve Doç. Dr. Rabia Köse Doğan’ın açılış konuşmalarını takip eden Rebab dinletisi ile yapıldı.