Araştırma Yöntemleri Seminer Dizisi

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı, “İMB 501 Araştırma Yöntemleri” dersi kapsamında uygulamalı araştırma yöntem analizi seminerleri düzenlenmiştir. İçmimarlık bilim alanında ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan Nitel ve Ni-
cel çalışmalar ile önemli katı sağlayan akademisyenler tarafından verilen seminerlerde, içmimarlık alanına özgü çalışma dinamikleri örnek çalışmalar üzerinden analiz edilmiştir. Bu seminerler, öğrencilerimize teorik tartışmalara ek olarak, alana özgü yöntemleri bilimsel çalışmalar üzerinden analiz etme imkanı vermiştir. Öğrencilerimizim akademik yaşamları sürecinde gerçekleştirecekleri, akademik çalışmalarında, araştırma yöntemi geliştirme ve araştırma deseni oluşturma konusunda önemli katkı sağlamıştır.