2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı “Disiplinlerarası Tasarım”

27-28-29 Nisan 2015

Disiplinlerarası tasarım 21. Yüzyıl’da bilgiyi yöntemle birleştirebilen ve yorumlama yeteneğini ürüne dönüştüren çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin geldiği son noktadır. Çağdaş tasarımcı kendi meslek alanının birikimini farklı disiplinlerin sunduğu bilgi birikimi ve beceriler ile zenginleştirerek etik, sosyal, psikolojik, yasal, ekonomik değerleri içeren, topluma ve çevreye duyarlı ürünler elde etmeyi hedefler. Bu süreçte farklı disiplinlerden gelen bilgi ve becerilerin sağladığı çok yönlülük, tasarımın hayata geçirilmesinde en önemli etmendir. Sonuç ürünün disiplinlerarası destekle sağladığı yararın ve farklılaşmaya ne türden cevaplar verdiğinin irdelenmesi ve bu bağlamda çağdaş sanat ve tasarım eğitiminin içeriğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu farklı disiplinleri bir araya getirerek önemli bir tartışma ortamı yaratacak; ortak-ayrışan sorunları ve çözümleri belirleyecek; eğitmenler, sanatçılar ve tasarımcılar için önemli bir kaynak oluşturmayı amaçlamıştır.

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu & Çalıştayı: "Disiplinlerarası Tasarım" // Bildiriler Kitabı için tıklayınız.