ArcorA Garage Academy

İç Mimarlık Eğitiminde Yenilikçi bir Model: Tasarla/ Planla/ Üret

Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve Arcora Mimarlık arasında geliştirelen katlımcı ve yenilikçi bir eğitim modeli; iç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencilerine, uygulamaya yönelik bir uzmanlık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu özgün model ile, tasarım süreci sonunda, tasarım ürününün “yerinde ve yaparak öğrenme” yaklaşımından yola çıkılarak, üniversite-sanayi işbirliği ile ahşap imalatına ilişkin teorik ve pratik bilginin işlenmesi ile anlamlı, kalıcı öğrenme sağlanacaktır.