Koleksiyon Mobilya

Koleksiyon Mobilya ve Başkent Üniversitesi, Gstmf, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü arasında gerçekleştirilen Üniversite Sanayi işbirliği protokolünün amacı; öğrenci ve mezunlarının “Uygulamalı Mobilya Tasarım ve Üretim Eğitimi” almalarını sağlamak, öğrencilerin özel yetenek kapasitelerini ve mesleki becerilerini arttırmak, her iki kurumun bilgi birikimini kullanarak Üniversite - Sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktır. 

Bu işbirliği "Uygulamalı Mobilya Tasarım ve Üretim Eğitimi” akademik yıl içi ilgili ders programı kapsamında, Lisans ve /veya  Lisansüstü programlarında verilecek dersleri ve/veya yapılacak çalışmaları, yıl içerisinde ve yaz döneminde gerçekleştirilecek ulusal-uluslararası etkinlikleri ve çalışmaları, ulusal- uluslararası çalıştayları kapsamaktadır.

 

Koray Malhan | Koleksiyon Mobilya Sunumu