Akademik Yayınlar

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı Yayınları

Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda sunulmuş ve tam metni yayınlanmış bildiri

 • F. Şeyma Taşıyan, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş, “Covid 19 Sonrası Sosyal Mekanlarda, Yeniden tanımlanan Fiziksel Mesafe,” Başkent Üniversitesi, 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Covid 19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım, Ankara, 5,6,7, Nisan 2021
 • Ergin Kemal Kocaili, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş, “Covid-19 Pandemisi Sonrası Alışveriş Merkezlerinde Değişen İç Mekan Biçimlenişi” Başkent Üniversitesi, 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Covid 19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım, Ankara, 5,6,7, Nisan 2021
 • Nuriye Ceren Acar Ceren, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş, “Covid-19 Pandemisinin Yeni Sosyal Mekanları “Sanal Mekanlar” Başkent Üniversitesi, 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Covid 19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım, Ankara, 5,6,7, Nisan 2021
 • Eda Akça, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş Covid 19 Pandemisi ile Değişen Evrensel Tasarım Kavramı ve İç Mekâna Yansımaları, Başkent Üniversitesi, 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Covid 19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım, Ankara, 5,6,7, Nisan 2021
 • Çağnur Erol, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş Covid-19 “Pandemisinin Sağlık Mekanlarına Yansıması: Ankara Şehir Hastanesi”, Başkent Üniversitesi, 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Covid 19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım, Ankara, 5,6,7, Nisan 2021
 • İrem Gökçen Tiryaki, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş, “Pandemi Sürecinde ve Sonrasında Evi ‘Kamusal Mekan’ Olarak Yeniden Düşünmek”, Başkent Üniversitesi, 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Covid 19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım, Ankara, 5,6,7, Nisan 2021
 • Ebru Özgüner, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş,  The Effect of Covid 19 Pandemic, on the Interior Design parameters of Fourth Places Cafés, Başkent Üniversitesi, 4. International Symposium on Art and Design Education,  Art and Design During and After Covid 19 Ankara, 5,6,7, April 2021
 • Buse Özge Güzelkahraman, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimle Kamusal Perspektife Taşınan Konut: Öğrencilerin Evden Eğitim Sürecinde Konut Değerlendirmelerine Dair Bir İnceleme, Başkent Üniversitesi, 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Covid 19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım, Ankara, 5,6,7, Nisan 2021
 • Dilara Kılıç, Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş, Covid-19 Pandemisinde Ofis İç Mekânlarındaki, Mekansal Düzenlemeler, Başkent Üniversitesi, 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Covid 19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım, Ankara, 5,6,7, Nisan 2021
 • Nurten Baran, Betül Bilge Özdamar, Gender Interıor Spaces Developed Through Women's Socıo-Cultural Identıty In The Tradıtıonal Turkısh House. World Women Conference-III Ankara; 03/09/2021 - 05/09/2021
 • Gizem Büke Öztürk, Can Mehmet Hersek, “Mimari Koruma ve Yeniden İşlevlendirme Kavramı, Tarihi İzmir Gümrük Binaları”, İÇLİS İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu III: Yaşar Üniversitesi; 01/04/2021
 • Elçin Kalaycı, Betül Bilge Özdamar, Squares In Urban Space Formation: A Case Study Of Ankara Kızılay Square Guvenpark, “IArcSAS” 1st International Architectural Sciencesand Application Symposium, Isparta; 27-29/10/2021
 • Hande Uyar, Betül Bilge Özdamar, Geçici Sığınma Alanları Olan Barınakların İç Mekan Tasarım Yaklaşımları Açısından İncelenmesi, 3. Internatıonal Ankara Multıdıscıplınary Studıes Congress December ,Ankara, 5-7/2021
 • Nil Özer, Betül Bilge Özdamar, Kent Kimliği Ve Mekânsal Aidiyet Bağlamında Simgesel Mekân İncelemesi: Olgunlar Caddesi Örneği, 4. Uluslararası Ankara Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara 29-31/2022

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makale

 • Şumnu, Umut,  Uluyurt Begüm. Ankara’nın Kentsel Yaşamına İz Bırakmış Bir Mekân: Vakko Kızılay Mağazası, Ankara Araştırmaları Dergisi, 2019:7.1, 175-195 (Ebsco Host,Ulakbim).
 • Çiftçioğlu Derya, Hersek Can Mehmet. Çağdaş Müzecilik Bağlamında Başkent Üniversitesi Müzesi Model Önerisi, Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021; (45):507-522 ( Ulakbim).
 • Büke Öztürk Gizem, Hersek Can Mehmet. Tarihi İzmir Gümrük Binaları’nın Restorasyon Sonrası Özgünlük Değerlendirmesi, Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021; (44):313-328 (Ulakbim).
 • ROBLEDO MENDEZ Ana del Pilar, Özdamar Bilge B. Assessment Of Interıor Desıgn Requırements Of Classes Wıthın Pre-K Educatıonal Models. The Journal Of International Social Research, 2017; (Index Copernicus, Ebsco, Sobiad)

Ulusal Kitap

 • Baran N, Güner A., Kılıç D., Tür A.N., Uyar H., Yenal G.Z. (2021), Tasarım ve Cinsiyet, Ed. Adnan Tepecik, 1 Cilt. Salmat Basım Yayımcılık Ankara: 2021.