Tamamlanan Tezler

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı -

Tamamlanan Tezler

1- Ekincan Seyhan (2015), “Superman Çizgi Romanlarındaki Tasarım Unsurlarının 1938- 2014 Yıllarındaki Değişimleri”

2- Ersin Ertan (2016), “İç Mimari ve Çevre Tasarımı Sunumlarında Simülasyon Tabanlı Görsel Efektlerin Sağladığı Olanaklar, Kısıtlamalar ve Çözüm Önerileri”

3- Cansu Sarı Tekin, (2016) “İç Mekan Tasarımında Yönelim ve Tahliye Sistemleri İncelemesi ve Bir Öneri Analizi”

4- Derya Çiftçioğlu, (2017) “Çağdaş Müzecilik Bağlamında Başkent Üniversitesi Müzesi Model Önerisi”

5- Ana Del Pılar Robledo Mendez, (2017) ‘Analysis of Interior Design Requirements For Kindergarten Classrooms With respect To Learning Enviroment Elements’

6-Gökhan Bulut, (2017) “Türkiye’de Modernleşme Sürecinde Kent Otelleri Lobi İç Mekan Biçimlenişi-Pera Palas, Ankara Palas ve Hilton İstanbul Oteli İncelemesi”

7- Burak Can Yakupoğlu, (2017) “Erken Cumhuriyet Döneminde Modern Mimarlık ve Sinemadaki Temsili: Türkiye’nin Kalbi Ankara (1934) Filmi”

8- Fatih Özüyağlı, (2017) ‘’Hastahanelerde Çocuk Hasta Yatak Odaları Gereksinimlerine Uygun İç Mekan Tasarım Değerleri ve Proje Önerisi’’

9-Vildan Ertürk, (2017) ‘’ Yeniden işlevlendirilmiş iç mekânlarda melezlik kavramı: Erimtan müzesi örneği’’

10- Tuğcan Bilmez, (2018) ‘’ Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müfredatı ve Hedefleri Çerçevesinde Dreslik Tasarımına Uygun Öneriler’’

11- Ece Cansu Şahin, (2018) ‘’Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Mekanları’’

12-Aysu Sarı, (2018) ‘’Kentsel Dönüşüm Yapılarında Sürdürülebilir İç Mimarinin Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri’’

13- Engin Sakarya (2018), ‘’Bilimkurgu Filmlerinde Kent ve İç Mekan Kurgusunun Zaman İçindeki Değişimi: Metropolis, 2001: A Space Odyssey, Blade Runner ve Minority Report Örnekleri’’

14- Alp Diker, (2018) ‘’Müzecilik Anlayışında Aydınlatmanın Sergileme Ve Mekan Kurgusu Üzerindeki Rolü ve Proje Önerisi’’

15- Gizem Bükedoğru, (2018) ‘’Mimari Koruma Ve Yeninde İşlevlendirme Kavramı, Konak Pierre Örneği’’

16- Barış Keskin, (2018) ‘’Endüstri Mimarısının Sergilenmesi Ve Motosiklet Müzeciliği’

17- Tuğçe Eryılmaz, (2018) ‘’ Türkiye’de Modern İç Mekanın İçselleştirilmesi: Seyfi Arkan’ın Makbule Atadan Evi Örneği’’

18- Kıvanç Ayhan, (2018), ‘’Video Projeksiyon Teknolojisi Eşlemesinin İç Mekan Sergilemeye Etkisi ve Bir Uygulama’’

19-Ece Aydıntuğ, (2018) ‘’Türkiye’deki Üniversitelerde 1989-2017 Yıllarında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Alanında Yapılan Tez Çalışmalarının Konu ve İçerik Açısından İncelenmesi’’

20- Betül Karaca, (2018) ‘’ Sürdürülebilir mobilya üretiminde tasarımcı bilinci üzerine bir araştırma’’

21- Onur Kutluoğlu, (2019) ‘’Mimarlık Tarihi Yazımında Alternatif Anlatı Yöntemleri: Şevki Balmumcu’nun Sergi Evi Yapısının Hikayesinin ‘Operanın Hayaleti’ Grafik Romanı İle Aktarımı’’

22- Neval (Aydoğan) Evirgen (2019) ‘’Konaklama İşlevi İle Restore Edilen Geleneksel Safranbolu Evlerinde İç Mekan Düzenlemelerinin İrdelenmesi Ve Bir Yöntem Önerisi’’

23- Mehmet Can Kazavo, (2019) ‘’Çocuk Müzesi Ve Bilim Merkezlerindeki İç Mekan Standartları Ve Tasarım Yaklaşımları’’

24- Nil Ciritoğlu Güner, (2019) ‘’ Müzikal Tiyatrolarda Esnek Ve Değişebilir Sahne Tasarımları’’

25- İbrahim Anıl Durmaz (2019) ‘’ Evde Endüstri Devrimi: Makine Ev, Geleceğin Evi Ve Akıllı Ev’’

26- Mehmet Gökberk Taşkesen, (2019) ‘’ Mobil Konutlar ve İç Mekan Biçimlenişi’

27- Elçin Kalaycı, (2020) ‘’Kentsel Mekan Oluşumunda Meydanlar: Ankara Ulus Meydanı Örneği İncelemesi’’

28- Alper Yıldız, (2020) ‘Louis I. Kahn Yapılarının İç Mekan Biçimlenişi’’

29- Ceren Bakır Kıymaz, (2020) ‘’Montesori Eğitim Yönteminin Çocuk Mobilya Tasarımına Etkisi’

30- Melike Küçük, (2020) ‘’Kurgulanmış Turizm Mekanları Ve Turizm Mekanlarına Dönüşmüş Kamusal Mekanlar’Ütopya Cumhuriyetleri’’

31- Dilşah Taştan, (2020) ‘’Yeni Nesil Kahve Mekanlarında Sosyal Medyanın İç Mekan Tasarımında Etkisi’’

32- Efecan Büyükbaykal, (2020) ‘’Correlation Between Architecture And Video Games: Virtuaş World And Real World Comparison’

33- Ayberk Kaşif Öktem, (2020) ‘’Yeşil Bina Sertifikasyonlu Konut Projelerinde İç Mekan Çevresel Kalitesinin Kullanıcı Tarafından Değerlendirilmesi’’

34- Emre Nazik, (2020) ‘’ İç Mekan Tasarımında Mekan-Doğa İlişkisi : Tado Ando Örneği’’

35- Alara Demirci, (2020) ‘’Erişebilirliğe Yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi Tasarım Yaklaşımları: Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Örneği’’

36- Ecem Keser, (2020) ‘’ Yeni Nesil Çalışma Alanları İç Mekan Değerlendirmesi, ‘YemekSepeti Park’ Ofisi

37- Volkan Kaplan, (2020) ‘’ Tarihi endüstri mirası yapıların yeniden işlevlendirilmesi; Abdullah Gül Üniversitesi ‘’

38- Dilek Soyer, (2020) ‘’ Ülkemizde otel odalarının iç mekân biçimlenmesinin bir zincir otel örneği üzerinden irdelenmesi’’

39- Esra Akkülah Köroğlu (2021) ‘’21. Yüzyıl İle Değişen Yemek Yeme Pratikleri Ve İç Mekan Biçimlenişleri’

40- Aslıhan Yaşar, (2021) ‘’Konservatuar İşlevli Okullarda Mekanların Akustik Performanslarının Geliştirilmesine Yönelik Fiziksel Müdahele Uygulamalarına İlişkin Öneriler 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Örneği’’

41- Aylin Tunç, (2021) ‘’ Modern Mimaride Eleştirel Bölgeselcilik Kuramı: Diyarbakır Halk Ve Çocuk Kütüphanesi Örneği’’

42- Özge Özmen, (2021) ‘’ Bir Koruma Uygulaması Çelikpalas Otel Ve Kaplıcası Örneği’

43- Ekin Üçler Gülmez, (2021) ‘’Yeniden İşlevlendirilen Yapılarda Çağdaş Ekler İncelenmesi: Dresden Askeri Tarih Müzesi Örneği’’

44- Sara Fishta, (2021) “Rehabilitation Of Architectural Heritage ‘A Design Analysis Of Rehabilitated Traditional Turkish Mansion İn Berat/Albania And One İn Safranbol/Turkey’’’

45- Seda Civelek, (2021) ‘’ Açık Ofis Mekan Organizasyonunda Esnek Ve Değieşbilir Yaklaşımlar’’ 

46- Aslı Yıldırım, (2021) “Sürdürülebilirlik yaklaşımlarına göre LEED sertifikasyon sisteminde iç mekan malzeme kullanımı’’

47- Aslıhan Yaşar (2021), ‘” Konservatuvar işlevli okullarda mekânların akustik performanslarının geliştirilmesine yönelik fiziksel müdahale uygulamalarına ilişkin öneriler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı örneği’’

48- Hamdi Doğruer (2022)  “İç Mekân Tasarım Tarihi Çerçevesinde Türkiye’deki Tiyatro Dekorlarına Bir Bakış: Küçük Tiyatro Örneği”

49- Ayşe Nur Tür (2022) İç Mekân Bağlamında Modern Mimarlık Mirasının Korunması: Kavaklıdere Sineması Örneği

50- Zehra Nazlı Ulubaşoğlu (2022), Tarihi Yapıların Güncel İhtiyaçlar Kapsamında Yeniden İşlevlendirilmesi: Kayseri’de Bulunan Meryem Ana Kilisesi’nin Semt Kütüphanesine Dönüşüm Süreci

51- Seda Erkilet (2022), Müzelerde Aydınlatma Kriterleri Bağlamında Mekânsal Algının İrdelenmesi

52- Dilara Kılıç (2022), “Karadeniz Bölgesi Geleneksel Konutlarında Kapı Tokmaklarının Tasarım ve Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi”

53- Hicran Kertlez (2022), Endüstri Mirasının Yeniden İşlevlendirilmesi Bursa Merinos Enerji Müzesi Örneği

54- Serenay Toprak (2022), “Duyulara Dayalı Mekan Algısının, Mimari Tasarım Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Therme Vals Örneği”

55- Eda Akça (2022), “Uluslararası Havalimanları Bekleme Alanlarında Kullanıcı-Mekan Etkileşimi ve İç Mekan Biçimlenişi: Uluslararası İstanbul Havalimanı Örneği”