Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından:

 

Sevgili Öğrenciler,

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2004 yılında çağdaş ve özgün iç mekân tasarım yaklaşımlarına hâkim, nitelikli tasarımcılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz, EA Puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı’nın amacı, mimari yapıların form ve işlevlerini sanat, teknoloji ve bilim ile bütünleştirerek çağdaş ölçütlere uygun iç mekân ve yakın çevre düzenleme becerisine sahip; ayrıca kültür ve mimarlık alanındaki eserlerin korunması konusunda bilgili yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerden, tasarımlar ve uygulamalar ile yeni bir çevre yaratırken, dünyanın genelinde kabul görmüş estetik, konfor, sağlık ve işlev gereksinimlerini karşılamaları beklenmektedir. Bu program, öğrencilere etik değerlere saygılı olarak, görev aldıkları alanda, gerekli olan nitelikte alt yapı, bilgi ve beceriyi sağlamayı hedeflemektedir. Ülkemizin ihtiyaçlarını gözetip, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak programın bir diğer amacı olarak yer almaktadır.

 

Prof. Dr. Can M. HERSEK

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bölüm Başkanı