Akreditasyon

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ’NÜN AKREDİTASYON SÜRECİ HAKKINDA

Üniversitemiz bünyesinde başlamış olan Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak çalışmalarımız Haziran 2021 tarihinden itibaren resmi olarak başlamış olup kalite güvence çalışmalarına yönelik olarak bölümüzde gerekli olan işbölümü ve organizasyonlar gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede öncelikle çalışmaları koordine etmek ve gerekli sekretarya konularını gerçekleştirmek üzere görevlendirmeler yapılmış ve 6 adet komisyon oluşturulmuş olup komisyonlar çalışmaya başlamış bulunmaktadır.

Söz konusu görevlendirmeler ve komisyonlar aşağıdaki gibidir:

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Koordinatörü:  Doç. Dr. Betül Bilge ÖZDAMAR

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Koordinatör Yardımcısı : Öğr. Gör. Pelin NANE

KOMİSYON 1:

Program Geliştirme ve Ölçüt Değerlendirme Komisyonu

KOMİSYON 2:

Mevcut Programa Yönelik İçerik, Ölçüt Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu

KOMİSYON 3:

İMEPAK Ulusal Akreditasyon Ölçütlerinin Bölüm Eğitim Programı İle İlişkisini Değerlendirme Komisyonu

KOMİSYON 4:

İç ve Dış Paydaş Katılımcı Eğitim Değerlendirme ve Etkinlik Geliştirme Komisyonu

KOMİSYON 5:

Mezun ilişkileri, staj, öğrenci toplulukları ölçüt değerlendirme ve geliştirme komisyonu

KOMİSYON 6:

Fiziki / dijital arşivleme ve belgeleme komisyonu

 

ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR:

  1. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN'ın başkanlığında 02 Haziran 2021 Çarşamba günü 10:30- 12:00 saatleri arasında çevrimiçi "Akreditasyon Süreci Hazırlık Eğitimi" yapılmış olup bu eğitime katılım sağlanmıştır.2.
  2. Lisans ve Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersleriniz için AKTS İş Yükü Dağılım tabloları  oluşturulmuş ve ders içerikleri ile program çıktıları güncellenmiştir.
  3. Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde üniversitemizdeki kalite güvence çalışmalarına yönelik bilgilendirme/koordinasyon faaliyetleri kapsamında; Eğitim Öğretim Temel Alanına ilişkin ölçüt açıklamalarını içeren dokümanlar hakkında Başkent Üniversitesi Kalite Komisyonu üyesi ve BÖGEM Müdürü Sayın Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU başkanlığında 30 Eylül 2021 Perşembe saat 14:00’de gerçekleştirilmiş olan çevrimiçi toplantıya katılım sağlanmıştır.

 

ULUSAL İÇ MİMARLIK AKREDİTASYON KURULUŞU OLAN TAPLAK İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

  1. TAPLAK’ın (Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği) kuruluşunda İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Koordinatörü olan Doç. Dr. Betül Bilge ÖZDAMAR görev almış olup, dernek kuruluşu tamamlanmıştır. TAPLAK’ın YÖKAK’a başvurusu yapılmış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir.
  2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Eğitim Programının akredite olmasına yönelik süreç tanımları ve bilgilendirme için 03.11.2021 tarihinde TAPLAK’tan eğitim talep edilmiştir.

 

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK

Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

 

akreditasyon komisyon belgesi.pdf