Tasarım Söyleşileri

Tasarım Söyleşileri

“Tasarım Söyleşileri Etkinlikler Dizisi” İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen bir dizi etkinlik aracılığıyla, profesyonel yaşam ve mekânsal pratik ara kesitindeki ayrışan/ortaklaşan yaklaşımları tematik başlıklarda öğrencilerine sunmaya devam ediyor;

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kapsamında gerçekleştirilen ‘Tasarım Söyleşileri’ etkinlikler dizisi kurumsal firma, akademisyen ve mezunları, öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor. Davetli konuşmacıların katkısı ile düzenlenen söyleşiler farklılaşan tematik başlıklarıyla öğrencilere, iç mimarlık meslek pratiğinin teknik, kuramsal ve bağlamsal ilişkilerini yeniden düşündürmeyi hedefliyor. Öğrenme sürecinin uzantısı olarak ‘Tasarım Söyleşileri’ etkinlik dizisinin temel hedefi, öğrencileri lisans programı dâhilinde yürütülen teorik ve pratik alan yaklaşımlarını, yönelimlerini tartışabileceği bir platform sunmaktır. Etkinlikler dizisi dönemin ilk haftalarında dijital platform ve basılı olarak kamuoyu ve öğrencilerimiz ile paylaşılmaktadır.