Desen I - II

GSF123  *  DESEN I 

2021-2022 GÜZ  *  Ders Yürütücüleri: Öğr. Gör. Pelin Nane / Öğr. Gör. Büşra Gümüşay Özbek / Arş. Gör. Deniz Kanlı

Desen dersi birinci sınıf öğrencilerinin çizim ve farklı temsil yöntemleri üzerinden mekanı anlama ve algılama becerilerinin geliştirilmesine odaklanır. Ders içeriği temel tasarım dersini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Öğrencilerin soyutlama, analiz ve sentez becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarım fikirlerini görsel olarak ifade edebilmek dersin hedefleri arasındadır. Süreç içinde hem manuel hem de dijital uygulamalar kullanılmıştır. Ders 2 ayrı faz altında gruplanmıştır;

FAZ I : Soyutlama | Mekanı geometri üzerinden anlama

FAZ II :  Analiz | Mekanı deneyim üzerinden anlama

 

* FAZ I çalışmasından örnekler 

   

    

 

* FAZ II çalışmasından örnekler 

 

 

 

 

İÇT134  *  DESEN  II

2021-2022 BAHAR  *  Ders Yürütücüleri: Öğr. Gör. Pelin Nane / Öğr. Gör. Akın Kıvanç Kamiloğlu / Arş. Gör. Beste Balı

Ders kapsamında öğrencilerin çizim ve farklı temsil yöntemleri üzerinden mekanı anlama ve algılama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders içeriği Temel Tasarım II dersini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Öğrencilerin kavram geliştirme ve ifade becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dijital uygulamalara ağırlık verilmiştir.

Ders 4 ayrı fazdan oluşmaktadır;

FAZ I : Yazı //Tipografi 

FAZ II:  İki boyutlu çizim renklendirme çalışması  

FAZ III: görsel imgenin temsili (Bu fazda öğrencilerle birlikte 3 farklı kısa film (Tango-1981-Zbigniew Rybczy?ski | C.O.D.-2017-Onur Doğan | Perspective-2011-Mehmet Can Koçak)  izlenmiş, seçilen kısa filmin tema/kavram/fikrini ifade eden poster çalışmaları yapılmıştır.)

FAZ IV: metinsel imgenin temsili ( Perec’in Mekan Feşmekan adlı kitabından seçilen pasajlar okunmuştur. Bu pasajlardaki fikir/düşünce/kavram dijital kolaj tekniği üzerinden posterleştirilmiştir.)

* FAZ I çalışmasından örnekler