Disiplinlerarası Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Disiplinlerarası Sürdürülebilirlik çalışmaları, İçmimarlık ve Çere Tasarımı Anabilim Dalı, Doktora programında 21-22 Bahar Döneminde açılan “İMB 656 Toplumsal Süreçler ve İçmekan Etkileşimi” dersi kapsamında bir seminerler dizisi düzenlenmiştir. Bu çalışmaya, farklı disiplinlerde ve farklı bakış açıları ile “Sürdürülebilirlik” üst başlığında çalışmalar üreten akademisyenler ve profesyoneller katılım göstermiştir. Seminerler dizisi ile zenginleşen bir perspektifte, doktora öğrencilerimizin ve davetli konuşmacılarımızın ürettikleri özgün akademik çalışmaların yayına dönüşmesi hedeflenmektedir.