Firma Seminerleri

2021-2022 güz dönemi * Firma Seminerleri

Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Soufi Moazemi ve Öğr. Gör. Emre Seles'in yapmış olduğu İÇT 311 | Detay Stüdyosu dersi kapsamında 01.12.2021 tarihinde Petra Flooring (Ayça Özger Yalman-Derviş Yıldız) ve Aspen (İlay Bombacı) firmalarından ilgili kişiler sunum yapmak üzere davet edilmişlerdir. Sunumlar ders saatinde ve ders stüdyosunda yüz yüze yapılmıştır. Aynı zamanda Zoom programı üzerinden çevirim içi seminer kapsamında bölüm içi etkinlik olarak öğrencilerimizle bağlantı linki paylaşılmıştır.