Yuksek Lisans Öğrenci Çalışmaları

Tezli Yüksek Lisans Programı 

1- Ekincan Seyhan (2015), “Superman Çizgi Romanlarındaki Tasarım Unsurlarının 1938- 2014 Yıllarındaki Değişimleri”

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Umut Şumnu.

2- Ersin Ertan (2016), “İç Mimari ve Çevre Tasarımı Sunumlarında Simülasyon Tabanlı Görsel Efektlerin Sağladığı Olanaklar, Kısıtlamalar ve Çözüm Önerileri”

Danışman: Prof. Dr. Adnan Tepecik.

3- Cansu Sarı Tekin, (2016) “İç Mekan Tasarımında Yönelim ve Tahliye Sistemleri İncelemesi ve Bir Öneri Analizi”

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Betül Bilge.

4- Gökhan Bulut, (2017) “Türkiye’de Modernleşme Sürecinde Kent Otelleri Lobi İç Mekan Biçimlenişi-Pera Palas, Ankara Palas ve Hilton İstanbul Oteli İncelemesi”

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Betül Bilge.

5- Derya Çiftçioğlu, (2017) “Çağdaş Müzecilik Bağlamında Başkent Üniversitesi Müzesi Model Önerisi”

Danışman: Prof. Dr. Can M. Hersek.

6- Burak Can Yakupoğlu, (2017) “Erken Cumhuriyet Döneminde Modern Mimarlık ve Sinemadaki Temsili: Türkiye’nin Kalbi Ankara (1934) Filmi”

Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Umut Şumnu

7- Ana Del Pilar Robledo Mendez, (2017) “ Analysis of Interior Design Requirements for Kindergarden Classrooms with Respect to Learning Environment Elements”

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Betül Bilge.

8- Tuğçe Eryılmaz, (2018) “Türkiye’de Modern İç Mekanın İçselleştirilmesi: Seyfi Arkan’ın Makbule Atadan Evi Örneği”

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Umut Şumnu.

9- Gizem Büke Doğru, (2018) “Mimari Koruma ve Yeniden İşlevlendirme Kavramı, Konak Pier Örneği”,

Danışman: Prof. Dr. Can M. Hersek.

10- Betül Karaca, (2018) “Sürdürülebilir Mobilya Üretiminde Tasarımcı Bilinci Üzerine Bir Araştırma”

Danışman: Prof. Dr. Adnan Tepecik.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1- Fatih Özüyağlı (2017) “Hastanelerde Çocuk Hasta Yatak Odalarının Gereksinimlerine Uygun İç Mekân Tasarım Değerleri ve Proje Önerisi”

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Betül Bilge.

2- Alp Diker  (2018) “Müzecilik Anlayışında Aydınlatmanın Sergileme ve Mekan Kurgusu Üzerindeki Rolü ve Proje Önerisi”

Danışman: Prof. Dr. Can M. Hersek.