tasarım stüdyosu I-II

 

İÇT 201|Tasarım Stüdyosu I, 2016.2017 Güz Dönemi kapsamında  John Hejduk tarafından geliştirilmiş pedagojik bir problem olan [9kareGrid] bir öğrenme aracı olarak kurgulanmıştır. Bu öğrenme aracının amacı, temel mimari eleman ve kavramların öğrenciler tarafından bir tasarım problemiyle keşfedilmesidir. Özellikle, tasarım sürecinde ikinci boyut öğesi nokta-çizgi-yüzeylerin, merkez-merkezin çevresinde veya çeperlerinde oluşturmaya başladıkları fiziksel ve duyusal sınırlamaların deneyimlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla bir birimi 6m*6m ve yüksekliği 4,5 m olan 9 birimden oluşan üç boyutlu yapısal bir grid tanımlanmıştır. Duvar,zemin , tavan gibi mekan tanımlayıcı elemanların yeni biçimlenme ilişkilerinin tartışılarak, soyut olan tasarım dilinin seçilen 'işlev' ve oluşturulan senaryo  üzerinden somut mekansal karşılığının aranması amaçlanmıştır.

ict201.-16-17-guz.pdf

İÇT 202|Tasarım Stüdyosu II 'nin amacı kaynağını edebi metinlerden alan bir kavram geliştirme sürecinin deneyimlenmesidir. Mekana farklı bir disiplinin [edebiyat] duyarlılığı ve bakış açısıyla yaklaşarak mekansal farkındalığın geliştirilmesi projenin odak noktasını oluşturur. Süreç içinde edebiyatta mekan-kişi ilişkisi üzerinden mimarlıkta mekan-kişi ilişkisi tartışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle proje yürütücüleri tarafından belirlenen öyküler öğrencilere verilmiş , mekanda kavram geliştirme süreci kaynağını seçilen öykülerde var olan kavramlardan almıştır. Süreç içinde bu kavramların mekansal karşılıklarının ne olabileceği tartışılarak, kavramın mekansallaşması deneyimlenmiştir.

ict202.-16-17-bahar.pdf

 

İÇT 201|Tasarım Stüdyosu I, 2017.2018 Güz Dönemi kapsamında  John Hejduk tarafından geliştirilmiş pedagojik bir problem olan [9kareGrid] bir öğrenme aracı olarak kurgulanmıştır. Bu öğrenme aracının amacı, temel mimari eleman ve kavramların öğrenciler tarafından bir tasarım problemiyle keşfedilmesidir. Özellikle, tasarım sürecinde ikinci boyut öğesi nokta-çizgi-yüzeylerin, merkez-merkezin çevresinde veya çeperlerinde oluşturmaya başladıkları fiziksel ve duyusal sınırlamaların deneyimlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla bir birimi 6m*6m ve yüksekliği 4,5 m olan 9 birimden oluşan üç boyutlu yapısal bir grid tanımlanmıştır. Duvar,zemin , tavan gibi mekan tanımlayıcı elemanların yeni biçimlenme ilişkilerinin tartışılarak, soyut olan tasarım dilinin seçilen 'kullanıcı tanımı' ve oluşturulan senaryo  üzerinden somut mekansal karşılığının aranması amaçlanmıştır.

Mekan tasarım sürecinde 'kavramsal yaklaşımların geliştirilmesine' odaklanan 2017.2018 bahar dönemi İÇT202 | Tasarım Stüdyoları , dört stüdyoda farklılaşan  'kavram' yaklaşımları ve kavram geliştirme metotları üzerinden farklı stüdyo deneyimleri aktarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda İÇT202.01 şubesi duyu [mekan] beden,  İÇT202.02 kişi [mekan] dönem , İÇT202.03 malzeme [mekan] deneyim ve İÇT202.04 sinema[mekan] kurgu kavramları arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.

https://baskentict2.wixsite.com/atolye202 [atölye çıktılarının paylaşımı]

ict202.-17-18-bahar.pdf