Temel Tasarım I Stüdyosu

2017-18 GÜZ DÖNEMİ  | GSF127 | TEMEL TASARIM I  

ders kapsamında öğrencilerden Temel tasarım ilkeleri doğrultusunda iki boyutlu organizasyonlar tanımlamaları, belirledikleri ilkeler doğrultusunda iki boyutta elde ettikleri gruplamaları üç boyuta çıkarmaları ve son olarak bağımsız üç boyutlu organizasyonlar tasarlamaları beklenmiştir. Organizasyon ilkelerini uygularken Fotoğraf, Müzik ve Film yol gösterici üç faz olarak belirlenmiştir. Fotoğraf fazında, yapılı veya yapısız çevrede gözlemledikleri organizasyonları fotoğraflayıp geometrik analiz sonrası kendi gruplamalarını yapmaları beklenmiştir. Müzik fazında ise ritimden elde edilen ilkelerden çıkarılan gruplarla rölyef çalışması yapılmış ve iki boyutlu organizasyon ile üç boyutlu tasarımarasındaki geçiş fazı sağlanmıştır. Üçüncü faz olan Film fazında ise ilk iki fazda öğrenilen bilgileri üç boyutlu organizasyonlara aktarmaları beklenmiştir. Ayrıca bu faz ile mekansal ve geomertik analiz süreci olan Temel Tasarım II stüdyosuna yönelik çalışmalar yapılmıştır.