Mimarlık ve tasarım tarihi

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ

İÇT222. MİMARLIK VE TASARIM TARİHİ II DERSİ DÖNEM SONU SERGİSİ

 

İÇT222| zaman.mekan.tasarım| adı altında sergilenen ders çıktıları 18. yüzyıldan günümüze farklı tasarımcılar özelinde tasarım yaklaşımlarının nasıl değiştiğini gösteren bir zaman şeridi olarak kurgulanmıştır. Öğrenciler seçtikleri tasarımcıların bir çalışmalarını belirleyip, hem o tasarımı hem de tasarımcının yaklaşımını sunmuşlardır.

ict222-sergi.pdf

 

 

 

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

İÇT221 | MİMARLIK VE TASARIM TARİHİ I DERSİ DÖNEM SONU SERGİSİ

 

içt221-sergi.pdf