Duyurular
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 4. Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 

Başkent Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,

4. Sanat ve Tasarım Sempozyumu,

COVID 19 Dönemi ve Sonrasında Sanat ve Tasarım Eğitimi

sanattasarim2021.baskent.edu.tr